Ο ναργιλές του Ali Baba   Χίου 3, Πειραιάς 18541
 6976166794